Liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ CẦU TRỤC NMC

  • Địa chỉ: Tầng 19, Indochina Park Tower, Số 4 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
  • Liên hệ kỹ thuật: (+84) 982 814 482
  • Liên hệ báo giá: (+84) 918 979 961
  • Email: vuong.tech@nmc.vn
  • Website: nmc-vn.com.vn