Đỗ xe tự động hệ thống tầng di chuyển:
– Sử dụng pallet hoặc robot.
– Bảo dưỡng dễ dàng hơn (do mỗi tầng có 1 trolley hoạt động riêng biệt)
Đỗ xe tự động hệ thống tầng di chuyển (Plane-shuttle, Super parking, Flat-bi)

Đỗ xe tự động hệ thống tầng di chuyển (Plane-shuttle, Super parking, Flat-bi)

– Do mỗi tầng có 1 bộ trolley nên giảm thiểu thời gian nhận & trả xe
– Thời gian nhận & trả xe có thể giảm tùy theo số lượng thang nâng được lắp đặt.
– Giá thành cao hơn loại thang nâng di chuyển
Đây là hệ thống đỗ xe tự động tối ưu cho tầng hầm qui mô lớn, có thể kết hợp nhiều hệ thống trong 1 hầm.