Với hệ thống đỗ xe tự động dùng thang máy, lái xe sẽ đưa xe vào buồng thang máy, thang nâng xe đến tầng đỗ xe, lái xe đưa xe ra khỏi thang máy và lái xe vào vị trí đỗ xe.

Đỗ xe tự động dùng thang máy (Car Lift)

Đỗ xe tự động dùng thang máy (Car Lift)

Đặc điểm đỗ xe tự động dùng thang máy:

– Tiết kiệm diện tích đường di chuyển nội bộ của xe khi lên xuống giữa các tầng bên trong bãi đỗ xe, tuy nhiên vẫn tốn diện tích di chuyển cho xe trong từng tầng.

– Tốc độ nâng hạ chậm do có xe & người với hệ thống 1 thang máy thì thời gian lấy xe ra vào rất lâu

– Hiện nay đỗ xe tự động này ít phổ biến.

Đỗ xe tự động dùng thang máy (Car Lift)

Đỗ xe tự động dùng thang máy (Car Lift)