• Share with us:
  • do-xe-tu-dong-palang-cau-truc
  • do-xe-tu-dong-palang-cau-truc
  • do-xe-tu-dong-palang-cau-truc

 

NEWS

Hội thảo đỗ xe tự động HCM 31-05-2011

Há»™i thảo Ä‘á»— xe tá»± Ä‘á»™ng HCM diá»…n ra vào ngày 31/05/2011, bên dÆ°á»›i là phát biểu của PGD Sở xây dá»±ng TPHCM Ông Nguyá»…n Văn Hiệp tại há»™i thảo Ä‘á»— xe tá»± Ä‘á»™ng HCM